કચ્છી દાબેલી માટે પ્રખ્યાત બિનહરીફ દાબેલી અમદાવાદ માં, જાણો અહીંની બીજી પ્રખ્યાત વાનગીઓ…

દાબેલી – કચ્છી દાબેલી – કચ્છી ડબલરોટી – દેશી બર્ગર  વગેરે જેવા નામોથી ઓળખાતી એક ચટાકેદાર રિવોલ્યૂશનરી વાનગી કચ્છ ની…